CV

I mars 2013 blev en vändpunkt i mitt konstnärskap då jag började med platsspecifikt byggda skulpturer i naturen. Mina tidigare verk som jag numera kallar studioarbeten var visserligen naturkopplade i innehåll och med naturmaterial. Men denna förflyttning från fyra väggar till en större organisk ateljé som skogen är har inneburet flera förändringar i mitt arbete. Dels andra arbetsmetoder. Mitt vardagliga arbete består av ett plockande och pillande, staplande, fogande, pusslande, bärande, lyftande, väljande och vrakande. Arbetsmaterialet har vidgats och skiftar från grenar och sten, blad blommor och kottar, löv, gräs till snö och is. Jag arbetar i ett brett spektrum med material utan att rangordna eller värdera för att komma fram till innehåll och uttryck. I mina skulpturer försöker jag återspegla natur och naturens processer. Jag strävar efter avvikelser som beskriver naturliga tillstånd och biologiska och geologiska flöden.

ulf